Feria San Isidro 2016 en Lumbrales (3)

XXI Feria Agroalimentaria Multisectorial y Transfronteriza Feria Ganadera San Isidro